Spremenjen način obračuna toplotne energije

Spremenjen način obračuna toplotne energije

Z novo kurilno sezono 2016/17 je v veljavo stopil nov pravilnik o načinu delitve porabe toplotne energije. Več o tem si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur.l.RS št. 82/2015):
https://www.uradni-list.si/1/content?id=123689

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur.l.RS št. 61/2016):
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2573

Pravilniki o delitvi stroškov za energijo

Kontakt

Uprava
Ulica 1. junija 36
1420 Trbovlje

info@sop-trbovlje.si (03) 56 30 374 Uradne ure
Ponedeljek od 8.00 do 14.00
Sreda od 8.00 do 12.00
od 14.00 do 16.00
Petek od 8.00 do 12.00

Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00
Sreda od 7.00 do 17.00
Petek od 7.00 do 13.00

Certifikati