PREVZEM RAZKUŽILA

Obveščamo vas, da smo s strani štaba Civilne zaščite Trbovlje prejeli razkužila namenjena razkuževanju skupnih prostorov večstanovanjskih zgradb (stopniščnih ograj, tipk, dvigal,..).

V objektih, kjer imate čistilne servise in hišnike, bomo razkužila predali njim.

V objektih, kjer imate čiščenje organizirano v lastni režiji in kjer čiščenja nimate organiziranega, lahko razkužila prevzamejo predstavniki objektov.

Razkužila bomo predajali v 1,5 l plastenkah brez razpršilk, ker le teh ni na razpolago.

Razkužilo smo prejeli v plastičnih kantah, plastenke smo morali zagotoviti sami.

Plastenk z razkužilom bomo lahko predali toliko, kolikor razkužila bomo prejeli s strani Civilne zaščite Trbovlje.

Naj še enkrat poudarimo, da razkužilo ni namenjeno za razkuževanju rok, ampak zgolj za razkuževanju skupnih prostorov večstanovanjskih zgradb (kljuke, stikala, ograje,..)

Glede na to, da trenutno ni uradnih ur, prosimo, da se za prevzem razkužila predhodno najavite na telefonih 031-630-271 (Roman Grešak) in 041-426-011 (Vesna Strakušek).

Kontakt

Uprava
Ulica 1. junija 36
1420 Trbovlje

info@sop-trbovlje.si (03) 56 30 374 Uradne ure
Ponedeljek od 8.00 do 14.00
Sreda od 8.00 do 12.00
od 14.00 do 16.00
Petek od 8.00 do 12.00

Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00
Sreda od 7.00 do 17.00
Petek od 7.00 do 13.00

Certifikati