Neustrezno zbiranje kosovnih odpadkov

Neustrezno zbiranje kosovnih odpadkov S strani JP Komunale Trbovlje d.o.o. smo bili opozorjeni, da se je precej razmahnilo neustrezno zbiranje kosovnih odpadkov v samem mestu. JP Komunala Trbovlje d.o.o. opozarja, da v kolikor gospodinjstvo potrebuje odvoz kosovnih odpadkov, mora izpolniti obrazec “Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov”, ki je bil priložen poleg računa za komunalne storitve v mesecu februarju 2017., dostopen pa je tudi na spletni strani http://www.komunala-trbovlje.si in v njihovi informacijski pisarni . Na podlagi naročila bodo odvoz kosovnih odpadkov opravili brezplačno (do 2m3 na gospodinjstvo letno) oz. občani sami pripeljejo kosovne odpadke v njihov zbirni center Neža in jih oddajo brezplačno v času uradnih ur.

JP Komunala Trbovlje d.o.o. opozarja, da če fizična oseba odloži kosovne odpadke poleg zbiralnika brez predhodnega naročila oz. dogovora s JP Komunala Trbovlje d.o.o., se kaznuje z globo 200,00 €.

Kontakt

Uprava
Ulica 1. junija 36
1420 Trbovlje

info@sop-trbovlje.si (03) 56 30 374 Uradne ure
Ponedeljek od 8.00 do 14.00
Sreda od 8.00 do 12.00
od 14.00 do 16.00
Petek od 8.00 do 12.00

Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00
Sreda od 7.00 do 17.00
Petek od 7.00 do 13.00

Certifikati